close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • OBWE

 • Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) jest w rozumieniu rozdziału VIII Karty Narodów Zjednoczonych regionalną organizacją bezpieczeństwa. Skupia 57 państw uczestniczących o równym statusie. Jej celem jest umacnianie bezpieczeństwa i współpracy na obszarze od Władywostoku po Vancouver. Działalność OBWE, zgodnie z przyjętą koncepcją wszechstronnego bezpieczeństwa, obejmuje trzy wymiary: polityczno-wojskowy, ekonomiczno-środowiskowy i ludzki. Deklaracje i decyzje podejmowane w ramach OBWE zapadają w oparciu o zasadę konsensu, mają charakter polityczny i nie są prawnie wiążące.

   

  Bezpieczeństwo w Europie jest ściśle powiązane z sytuacją w regionach sąsiadujących. OBWE utrzymuje współpracę z pięcioma państwami azjatyckimi: Afganistanem, Australią, Japonią, Koreą i Tajlandią oraz sześcioma śródziemnomorskimi: Algierią, Egiptem, Izraelem, Jordanią, Maroko oraz Tunezją (Partners for Co-operation).

   

  Ponadto OBWE współpracuje z organizacjami międzynarodowymi m.in. ONZ, Radą Europy, Unią Europejską czy NATO.

   

  Budżet OBWE wynosi ok. 140 milionów Euro. W OBWE pracuje ok. 3,500 osób, w tym ok. 2,330 to pracownicy w misjach terenowych. Najważniejsze instytucje OBWE to: Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, Wysoki Komisarz OBWE ds. Mniejszości Narodowych oraz Przedstawiciel OBWE ds. Wolności Mediów. W Kopenhadze mieści się siedziba Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Z kolei Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka ma siedzibę w Warszawie.

   

  www.osce.org

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: