close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • INFORMACJE O PRZETARGACH I PROJEKTACH NA ŚWIECIE

 • Zamówienia publiczne w organizacjach międzynarodowych to gigantyczny rynek wartości kilkudziesięciu miliardów dolarów rocznie. Sam tylko system Narodów Zjednoczonych dokonuje zakupów rzędu ok. 20 mld USD rocznie.

   

  Tym samym stanowi on ogromną szansę dla polskich przedsiębiorstw, które korzystają z niej, jak dotychczas, w minimalnym stopniu. W 2017r. wartość kontraktów zrealizowanych przez polskie firmy dla ONZ wyniosła zaledwie 2.19 mln USD, co stanowi zaledwie 0,01% jego wartości. Polska w 2017 roku znajdowała się na 166 miejscu wśród  dostawców – na 193 państwa członkowskie ONZ.

   

   

  Tak niskie wykorzystaniu potencjału rynku zamówień publicznych w organizacjach międzynarodowych wynika prawdopodobnie z trudności w odnalezieniu się w gąszczu procedur i zasad uczestnictwa w systemie tych zamówień, zwłaszcza, że jest bardzo skomplikowany, a  większość organizacji ustanawia swe własne reguły i procedury.

   

  Tym niemniej, praktycznie każda polska branża mogłaby znaleźć w systemie organizacji międzynarodowych interesujący rynek dla swoich produktów czy usług. Obejmują one bowiem tak różnorodne dziedziny jak wyposażenie budynków, usługi informatyczne, telekomunikacyjne i transportowe, zakup żywności, wyrobów medycznych czy tak wyspecjalizowane zamówienia jak np. bank krwi.

  Z tego powodu należy zapoznać się z procedurami przetargowymi organizacji międzynarodowych, z którymi chce współpracować polski przedsiębiorca. W szczególności chodzi o konkretne wymogi jakie są stawiane potencjalnym wykonawcom („kandydatom”) odnośnie kwalifikowalności uczestnictwa w przetargach, zdolności ekonomicznych i finansowych, potencjału kadrowego oraz potencjału technicznego/merytorycznego.

   

  By skutecznie aplikować w przetargach i projektach finansowanych przez organizacje międzynarodowe, należy pamiętać o kilku kluczowych kwestiach.

   

  • Należy zapoznać się z procedurami przetargowymi danej organizacji międzynarodowej, z którą chcemy współpracować. W szczególności chodzi o konkretne wymogi jakie są stawiane potencjalnym dostawcom/wykonawcom odnośnie do kwalifikowalności uczestnictwa w przetargach, zdolności ekonomicznych i finansowych, potencjału kadrowego oraz potencjału technicznego/merytorycznego.
  • Trzeba określić swój potencjał w ramach w/w kryteriów oraz porównać go z minimalnymi progami wyznaczonymi przez zamawiającego wobec potencjalnych dostawców. Jeśli kryteria np. ilościowe okażą się zbyt duże dla jednej firmy, można zidentyfikować inne podmioty zainteresowane współpracą w celu połączenia potencjałów w ramach konsorcjum.
  • Należy zapoznać się z zasadami i uwarunkowaniami prowadzenia działalności w kraju gdzie ma toczyć się projekt. Nie mniej ważna będzie również kultura danego kraju, w wielu przypadkach bardzo różna od polskiej.
  • Należy pamiętać, że realizacja projektów międzynarodowych może wymagać od wykonawcy ustanowienia w danym kraju odpowiedniej infrastruktury. Ponadto konieczne będzie wyznaczenie personelu, który będzie odpowiedzialny za bieżące zarządzanie działaniami projektowymi – zdalnie z siedziby w Polsce bądź (okresowo) z biura projektu w danym kraju.

   

  Warto również zwrócić uwagę na możliwość podejmowania współpracy przez polskie firmy z organizacjami międzynarodowymi oraz państwami odbiorcami pomocy rozwojowej w zakresie wspólnego przygotowywania i realizacji projektów, finansowanych m.in. ze środków tychże instytucji, unijnych etc.

   

  INSTYTUCJE KRAJOWE, WSPIERAJĄCE AKTYWIZACJĘ POLSKIEGO BIZNESU W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PROJEKTÓW ORGANIZACJI  MIĘDZYNARODOWYCH

   

  A. Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Departament Współpracy Ekonomicznej

  B. Ministerstwo Finansów (Departament Gwarancji i Poręczeń) – Kredyty Rządowe 

  C. Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne (MZP) – PARP

  D. Związek Banków Polskich

   

  Niezbędne dane dot. przetargów znajdziecie Państwo w opracowaniu MSZ pt. „Zamówienia publiczne i projekty organizacji międzynarodowych - Przewodnik dla polskiego przedsiębiorcy”. Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej na www:

  https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/dyplomacja_biznes/wydarzenia/0_zamowienia_publiczne_i_projekty_organizacji_miedzynarodowych___przewodnik_dla_polskiego_przedsiębiorcy

   

  Dodatkowo MSZ wraz z innymi partnerami krajowymi i zagranicznymi prowadzi szkolenia i seminaria dotyczące uczestnictwa w przetargach publicznych organizacji międzynarodowych. Mają one na celu zaznajomienie przedstawicieli firm z konkretnymi możliwościami udziału w takich przetargach w poszczególnych organizacjach lub na konkretnych rynkach.  

  Placówki dyplomatyczne RP nie pośredniczą w zamówieniach; niemniej jednak służą one kontaktami do danej organizacji, czy też wskazują na źródła dodatkowych informacji dot. procedur przetargowych.