close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WYDARZENIA

 • 8 maja 2017

  Nowa wystawa w gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych

  W związku ze staraniami Polski o uzyskanie niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją przygotowało w gmachu głównym MSZ przed salą im. J. Giedroycia wystawę pt. „Polska w Lidze Narodów”. Celem wystawy jest przypomnienie znaczenia, jakie Polska od początku swojego odrodzenia przywiązywała do idei funkcjonowania organizacji mającej strzec międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Założenia Ligi Narodów były podstawą utworzenia po II wojnie światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

   

  Na wystawie prezentowane są zdjęcia, jak i dokumenty ukazujące historię naszej obecności w Lidze Narodów: postacie polskich delegatów, znane i mniej znane polskie inicjatywy z zakresu międzynarodowego bezpieczeństwa oraz świadectwa popularyzacji w kraju idei i znaczenia tej organizacji dla artykulacji polskich interesów w świecie.

   

  Przedstawione na wystawie dokumenty świadczą o ciągłości polskich wysiłków na rzecz tworzenia efektywnych mechanizmów międzynarodowej współpracy w zakresie bezpieczeństwa.

   

  Opracowanie: Wydział Wiedzy Historycznej BAZI

  Wystawa w gmachu MSZ (AMSZ).
  Wystawa w gmachu MSZ (AMSZ).
  Wystawa w gmachu MSZ (AMSZ).
  Wystawa w gmachu MSZ (AMSZ).
  Wystawa w gmachu MSZ (AMSZ).
  Wystawa w gmachu MSZ (AMSZ).
  Wystawa w gmachu MSZ (AMSZ).
  Wystawa w gmachu MSZ (AMSZ).
  Wystawa w gmachu MSZ (AMSZ).
  Wystawa w gmachu MSZ (AMSZ).
  Wystawa w gmachu MSZ (AMSZ).
  Wystawa w gmachu MSZ (AMSZ).
  Wystawa w gmachu MSZ (AMSZ).
  Wystawa w gmachu MSZ (AMSZ).
  Wystawa w gmachu MSZ (AMSZ).
  Wystawa w gmachu MSZ (AMSZ).
  Wystawa w gmachu MSZ (AMSZ).
  Wystawa w gmachu MSZ (AMSZ).
  Wystawa w gmachu MSZ (AMSZ).
  Wystawa w gmachu MSZ (AMSZ).
  Strona z albumu poświęconego Lidze Narodów, na dolnym zdjęciu członkowie Komisji LN na Konferencję Pokojową, wśród nich Roman Dmowski (United Nations Archives at Geneva).
  Strona z albumu poświęconego Lidze Narodów, na dolnym zdjęciu członkowie Komisji LN na Konferencję Pokojową, wśród nich Roman Dmowski (United Nations Archives at Geneva).
  Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami, podpisany w Wersalu 28 czerwca 1919 r. Jednym z postanowień tego dokumentu było powołanie "związku narodów" czyli Ligi Narodów, "Dziennik Ustaw RP" 1920 r.
  Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami, podpisany w Wersalu 28 czerwca 1919 r. Jednym z postanowień tego dokumentu było powołanie "związku narodów" czyli Ligi Narodów, "Dziennik Ustaw RP" 1920 r.
  Polska podpisała traktat pokoju I tym samym była w gronie członków założycieli Ligi Narodów, "Dziennik Ustaw RP" 1920 r.
  Polska podpisała traktat pokoju I tym samym była w gronie członków założycieli Ligi Narodów, "Dziennik Ustaw RP" 1920 r.
  Siedziba Ligi Narodów w latach 1920-1936 (United Nations Archives at Geneva).
  Siedziba Ligi Narodów w latach 1920-1936 (United Nations Archives at Geneva).
  Budynek siedziby Ligi Narodów w latach 1920-1936 - zdjęcie współczesne (AMSZ).
  Budynek siedziby Ligi Narodów w latach 1920-1936 - zdjęcie współczesne (AMSZ).
  Siedziba Ligi Narodów w latach 1936-1946 (na zdjęciu w trakcie budowy) (United Nations Archives at Geneva).
  Siedziba Ligi Narodów w latach 1936-1946 (na zdjęciu w trakcie budowy) (United Nations Archives at Geneva).
  Siedziba Ligi Narodów w latach 1936-1946, obecnie Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie  (AMSZ).
  Siedziba Ligi Narodów w latach 1936-1946, obecnie Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie (AMSZ).
  Stałymi przedstawicielami dyplomatycznymi Polski przy Lidze Narodów byli delegaci RP (AMSZ).
  Stałymi przedstawicielami dyplomatycznymi Polski przy Lidze Narodów byli delegaci RP (AMSZ).
  Zapis w rejestrze Ligi Narodów dot. wyznaczenia Ignacego Jana Paderewskiego na stałego delegata RP przy LN, 1920 r. (United Nations Archives at Geneva).
  Zapis w rejestrze Ligi Narodów dot. wyznaczenia Ignacego Jana Paderewskiego na stałego delegata RP przy LN, 1920 r. (United Nations Archives at Geneva).
  Nota Delegacji Polskiej przy Lidze Narodów z informacją o rezygnacji Ignacego Jana Paderewskiego ze stanowiska delegata RP, 1921 r. (United Nations Archives at Geneva).
  Nota Delegacji Polskiej przy Lidze Narodów z informacją o rezygnacji Ignacego Jana Paderewskiego ze stanowiska delegata RP, 1921 r. (United Nations Archives at Geneva).
  Listy uwierzytelniające Szymona Askenazego jako delegata RP przy Lidze Narodów, 28 lipca 1921 r., strona 1 (United Nations Archives at Geneva).
  Listy uwierzytelniające Szymona Askenazego jako delegata RP przy Lidze Narodów, 28 lipca 1921 r., strona 1 (United Nations Archives at Geneva).
  Listy uwierzytelniające Szymona Askenazego jako delegata RP przy Lidze Narodów, 28 lipca 1921 r., strona 2 (United Nations Archives at Geneva).
  Listy uwierzytelniające Szymona Askenazego jako delegata RP przy Lidze Narodów, 28 lipca 1921 r., strona 2 (United Nations Archives at Geneva).
  Nota polska do sekretarza generalnego Ligi Narodów z informacją o zmianie na stanowisku delegata RP: Konstantego Skirmunta zastąpił Aleksander Skrzyński, 6 czerwca 1924 r. (United Nations Archives at Geneva).
  Nota polska do sekretarza generalnego Ligi Narodów z informacją o zmianie na stanowisku delegata RP: Konstantego Skirmunta zastąpił Aleksander Skrzyński, 6 czerwca 1924 r. (United Nations Archives at Geneva).
  Aleksander Skrzyński, delegat RP przy Lidze Narodów w latach 1924-1925 (na zdjęciu po prawej) (Narodowe Archiwum Cyfrowe).
  Aleksander Skrzyński, delegat RP przy Lidze Narodów w latach 1924-1925 (na zdjęciu po prawej) (Narodowe Archiwum Cyfrowe).
  Listy uwierzytelniające Aleksandra Skrzyńskiego jako delegata RP przy Lidze Narodów, 20 maja 1924 r., strona 1 (United Nations Archives at Geneva).
  Listy uwierzytelniające Aleksandra Skrzyńskiego jako delegata RP przy Lidze Narodów, 20 maja 1924 r., strona 1 (United Nations Archives at Geneva).
  Listy uwierzytelniające Aleksandra Skrzyńskiego jako delegata RP przy Lidze Narodów, 20 maja 1924 r., strona 2 (United Nations Archives at Geneva).
  Listy uwierzytelniające Aleksandra Skrzyńskiego jako delegata RP przy Lidze Narodów, 20 maja 1924 r., strona 2 (United Nations Archives at Geneva).
  Kajetan Morawski, delegat RP przy Lidze Narodów w 1924 r. (Narodowe Archiwum Cyfrowe).
  Kajetan Morawski, delegat RP przy Lidze Narodów w 1924 r. (Narodowe Archiwum Cyfrowe).
  Franciszek Sokal, delegat RP przy Lidze Narodów w latach 1926-1932 (Narodowe Archiwum Cyfrowe).
  Franciszek Sokal, delegat RP przy Lidze Narodów w latach 1926-1932 (Narodowe Archiwum Cyfrowe).
  Edward Raczyński, delegat RP przy Lidze Narodów w latach 1932-1934, w gabinecie w Genewie (Narodowe Archiwum Cyfrowe).
  Edward Raczyński, delegat RP przy Lidze Narodów w latach 1932-1934, w gabinecie w Genewie (Narodowe Archiwum Cyfrowe).
  Tytus Komarnicki, delegat RP przy Lidze Narodów w latach 1934-1938 (Narodowe Archiwum Cyfrowe).
  Tytus Komarnicki, delegat RP przy Lidze Narodów w latach 1934-1938 (Narodowe Archiwum Cyfrowe).
  Po 31 października 1938 r. zadania delegata RP przy Lidze Narodów wypełniał szef Konsulatu Generalnego RP w Genewie - Kazimierz Trębicki (na zdjęciu jego paszport dyplomatyczny) (AMSZ).
  Po 31 października 1938 r. zadania delegata RP przy Lidze Narodów wypełniał szef Konsulatu Generalnego RP w Genewie - Kazimierz Trębicki (na zdjęciu jego paszport dyplomatyczny) (AMSZ).
  Delegacja RP przy Lidze Narodów kilka razy zmieniała adres, na zdjęciu nota polska do sekretarza generalnego LN z informacją o nowym adresie przy 31 Quai du Mont Blanc, 15 lutego 1921 r. (United Nations Archives at Geneva).
  Delegacja RP przy Lidze Narodów kilka razy zmieniała adres, na zdjęciu nota polska do sekretarza generalnego LN z informacją o nowym adresie przy 31 Quai du Mont Blanc, 15 lutego 1921 r. (United Nations Archives at Geneva).
  Siedziba Delegacji RP przy Lidze Narodów w latach 1928-1939 przy 4 rue Mounier Romilly (Narodowe Archiwum Cyfrowe).
  Siedziba Delegacji RP przy Lidze Narodów w latach 1928-1939 przy 4 rue Mounier Romilly (Narodowe Archiwum Cyfrowe).
  Zespół pracowników Delegacji RP przy Lidze Narodów z Edwardem Raczyńskim na czele, 1932 r. (Narodowe Archiwum Cyfrowe).
  Zespół pracowników Delegacji RP przy Lidze Narodów z Edwardem Raczyńskim na czele, 1932 r. (Narodowe Archiwum Cyfrowe).
  Na każdą sesję zgromadzenia Ligi Narodów przyjeżdżała specjalna delegacja często kierowana przez ministra spraw zagranicznych. Na zdjęciu minister August Zaleski wraz z grupą ekspertów oraz pracownikami Delegacji RP przy LN, 1932 r. (Narodowe Archiwum Cyfrowe).
  Na każdą sesję zgromadzenia Ligi Narodów przyjeżdżała specjalna delegacja często kierowana przez ministra spraw zagranicznych. Na zdjęciu minister August Zaleski wraz z grupą ekspertów oraz pracownikami Delegacji RP przy LN, 1932 r. (Narodowe Archiwum Cyfrowe).
  Posiedzenie jednej z sekcji Ligi Narodów. Przedstawiciel Polski – Jan Modzelewski przy pierwszym stole, trzeci od lewej (United Nations Archives at Geneva).
  Posiedzenie jednej z sekcji Ligi Narodów. Przedstawiciel Polski – Jan Modzelewski przy pierwszym stole, trzeci od lewej (United Nations Archives at Geneva).
  Dla Ligi Narodów pracowało wielu ekspertów, wśród nich wybitny polski ekonomista Hipolit Gliwic, na zdjęciu strona tytułowa jego opracowania publikowana przez Ligę Narodów, 1927 r. (AMSZ).
  Dla Ligi Narodów pracowało wielu ekspertów, wśród nich wybitny polski ekonomista Hipolit Gliwic, na zdjęciu strona tytułowa jego opracowania publikowana przez Ligę Narodów, 1927 r. (AMSZ).
  Fragment oficjalnej dokumentacji Ligi Narodów dot. propozycji objęcia przez Polskę mandatu w sprawie reprezentowania interesów Tatarów krymskich, 1920 r. (United Nations Archives at Geneva).
  Fragment oficjalnej dokumentacji Ligi Narodów dot. propozycji objęcia przez Polskę mandatu w sprawie reprezentowania interesów Tatarów krymskich, 1920 r. (United Nations Archives at Geneva).
  Telegram ministra spraw zagranicznych RP Eustachego Sapiehy do Ligi Narodów w sprawie odrzucenia przez Rosję Radziecką propozycji (nota polska z 6 sierpnia 1920 r.) zawieszenia broni w trwającym konflikcie zbrojnym: "Pan Eric Drummond, Sekretarz Generalny, Liga Narodów, San Sebastian
Jako członek Ligi Rząd Rzeczypospolitej Polskiej pragnie oficjalnie poinformować Ligę Narodów, że wbrew deklaracjom złożonym przez Rząd w dniu 6 lipca na ręce Rady Najwyższej oraz wbrew ponawianym staraniom na rzecz uzyskania zawieszenia broni oraz sprawiedliwego i trwałego pokoju z Rządem Rosji Sowieckiej postawa tego ostatniego uniemożliwia wstrzymanie działań wojennych. Posługując się rozmaitymi fałszywymi pretekstami, Rząd Rosji Sowieckiej odmawia podjęcia negocjacji w sprawie zawieszenia broni. Pomimo to Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie zaprzestał i nie zaprzestanie podejmowania wszelkich możliwych wysiłków na rzecz zawarcia honorowego układu pokojowego, jest jednak zmuszony odmówić przyjęcia odpowiedzialności za dalsze trwanie działań wojennych oraz uznać, że odpowiedzialność taka leży w całości po stronie Rządu Sowieckiego.
(Podpisano) Sapieha, Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej” (United Nations Archives at Geneva).
  Telegram ministra spraw zagranicznych RP Eustachego Sapiehy do Ligi Narodów w sprawie odrzucenia przez Rosję Radziecką propozycji (nota polska z 6 sierpnia 1920 r.) zawieszenia broni w trwającym konflikcie zbrojnym: "Pan Eric Drummond, Sekretarz Generalny, Liga Narodów, San Sebastian Jako członek Ligi Rząd Rzeczypospolitej Polskiej pragnie oficjalnie poinformować Ligę Narodów, że wbrew deklaracjom złożonym przez Rząd w dniu 6 lipca na ręce Rady Najwyższej oraz wbrew ponawianym staraniom na rzecz uzyskania zawieszenia broni oraz sprawiedliwego i trwałego pokoju z Rządem Rosji Sowieckiej postawa tego ostatniego uniemożliwia wstrzymanie działań wojennych. Posługując się rozmaitymi fałszywymi pretekstami, Rząd Rosji Sowieckiej odmawia podjęcia negocjacji w sprawie zawieszenia broni. Pomimo to Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie zaprzestał i nie zaprzestanie podejmowania wszelkich możliwych wysiłków na rzecz zawarcia honorowego układu pokojowego, jest jednak zmuszony odmówić przyjęcia odpowiedzialności za dalsze trwanie działań wojennych oraz uznać, że odpowiedzialność taka leży w całości po stronie Rządu Sowieckiego. (Podpisano) Sapieha, Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej” (United Nations Archives at Geneva).
  Minister spraw zagranicznych Aleksander Skrzyński przemawia na V sesji Zgromadzenia Ligii Narodów, 1924 r. (Narodowe Archiwum Cyfrowe).
  Minister spraw zagranicznych Aleksander Skrzyński przemawia na V sesji Zgromadzenia Ligii Narodów, 1924 r. (Narodowe Archiwum Cyfrowe).
  Notatka zawierająca informację delegata RP przy Lidze Narodów Franciszka Sokala, o kontynuowaniu dotychczasowej linii polityki zagranicznej w Lidze Narodów przez rząd powstały po przewrocie majowym 1926 r. (United Nations Archives at Geneva).
  Notatka zawierająca informację delegata RP przy Lidze Narodów Franciszka Sokala, o kontynuowaniu dotychczasowej linii polityki zagranicznej w Lidze Narodów przez rząd powstały po przewrocie majowym 1926 r. (United Nations Archives at Geneva).
  Delegat RP Franciszek Sokal wychodzi po posiedzeniu VII sesji Zgromadzenia Ligi Narodów, 1926 r. (Narodowe Archiwum Cyfrowe).
  Delegat RP Franciszek Sokal wychodzi po posiedzeniu VII sesji Zgromadzenia Ligi Narodów, 1926 r. (Narodowe Archiwum Cyfrowe).
  Medal wybity z okazji przyjęcia Polski do Rady Ligi Narodów, 1926 r., awers (Warszawskie Centrum Numizmatyczne).
  Medal wybity z okazji przyjęcia Polski do Rady Ligi Narodów, 1926 r., awers (Warszawskie Centrum Numizmatyczne).
  Medal wybity z okazji przyjęcia Polski do Rady Ligi Narodów, 1926 r., rewers z tekstem: "Polska, po ciężkiej, półtorawiekowej niewoli, przy sprzyjaniu narodów wolność odzyskawszy, wchodzi do Rady Ligi Narodów na zasadzie tej najwyższej sprawiedliwości, aby nikomu szkody nie czynić i od nikogo szkody nie doznać" (Warszawskie Centrum Numizmatyczne).
  Medal wybity z okazji przyjęcia Polski do Rady Ligi Narodów, 1926 r., rewers z tekstem: "Polska, po ciężkiej, półtorawiekowej niewoli, przy sprzyjaniu narodów wolność odzyskawszy, wchodzi do Rady Ligi Narodów na zasadzie tej najwyższej sprawiedliwości, aby nikomu szkody nie czynić i od nikogo szkody nie doznać" (Warszawskie Centrum Numizmatyczne).
  7 września 1927 r. Polska zgłosiła w Lidze Narodów projekt deklaracji o potępieniu i zakazie wojny jako środka rozwiązywania sporów międzynarodowych. Jako odwołująca się do tych samych treści merytorycznych – utorowała drogę do zawarcia w niedługim czasie Paktu Brianda-Kellogga. Zakaz stosowania wojny jako instrumentu polityki zagranicznej został potwierdzony w Karcie Narodów Zjednoczonych w 1945 r. (United Nations Archives at Geneva).
  7 września 1927 r. Polska zgłosiła w Lidze Narodów projekt deklaracji o potępieniu i zakazie wojny jako środka rozwiązywania sporów międzynarodowych. Jako odwołująca się do tych samych treści merytorycznych – utorowała drogę do zawarcia w niedługim czasie Paktu Brianda-Kellogga. Zakaz stosowania wojny jako instrumentu polityki zagranicznej został potwierdzony w Karcie Narodów Zjednoczonych w 1945 r. (United Nations Archives at Geneva).
  Polska była niestałym członkiem Rady Ligi Narodów w latach 1926-1939, na zdjęciu fragment albumu Ligi Narodów, wśród postaci August Zaleski (United Nations Archives at Geneva).
  Polska była niestałym członkiem Rady Ligi Narodów w latach 1926-1939, na zdjęciu fragment albumu Ligi Narodów, wśród postaci August Zaleski (United Nations Archives at Geneva).
  Prasa codzienna o Lidze Narodów, "Ilustrowany Kuryer Codzienny" 29 czerwca 1934 r. (Małopolska Biblioteka Cyfrowa).
  Prasa codzienna o Lidze Narodów, "Ilustrowany Kuryer Codzienny" 29 czerwca 1934 r. (Małopolska Biblioteka Cyfrowa).
  Prasa codzienna o Lidze Narodów, "Ilustrowany Kuryer Codzienny" 15 września 1934 r. (Małopolska Biblioteka Cyfrowa).
  Prasa codzienna o Lidze Narodów, "Ilustrowany Kuryer Codzienny" 15 września 1934 r. (Małopolska Biblioteka Cyfrowa).
  Prasa codzienna o Lidze Narodów, "Ilustrowany Kuryer Codzienny" 30 września 1934 r. (Małopolska Biblioteka Cyfrowa).
  Prasa codzienna o Lidze Narodów, "Ilustrowany Kuryer Codzienny" 30 września 1934 r. (Małopolska Biblioteka Cyfrowa).
  Prasa codzienna o Lidze Narodów, "Ilustrowany Kuryer Codzienny" 11 grudnia 1934 r. (Małopolska Biblioteka Cyfrowa).
  Prasa codzienna o Lidze Narodów, "Ilustrowany Kuryer Codzienny" 11 grudnia 1934 r. (Małopolska Biblioteka Cyfrowa).
  Liga Narodów jako punkt centralny polityki zagranicznej Polski - odczyt Aleksandra Skrzyńskiego (polona.pl).
  Liga Narodów jako punkt centralny polityki zagranicznej Polski - odczyt Aleksandra Skrzyńskiego (polona.pl).
  Plakat odczytu "Polska a Liga Narodów" (polona.pl).
  Plakat odczytu "Polska a Liga Narodów" (polona.pl).
  Plakat Polskiego Stowarzyszenia Ligi Narodów dotycząca cyklu odczytów po protektoratem ministra spraw zagranicznych, 1927 r. (polona.pl).
  Plakat Polskiego Stowarzyszenia Ligi Narodów dotycząca cyklu odczytów po protektoratem ministra spraw zagranicznych, 1927 r. (polona.pl).
  Fragment albumu "The League of Nations: A Pictorial Survey" ze stroną dotyczącą aktywności politycznej. Wśród tematów zaznaczono m.in. problem granicy polsko-litewskiej (Wilno), granicy polsko-niemieckiej (Górny Śląsk) (United Nations Archives at Geneva).
  Fragment albumu "The League of Nations: A Pictorial Survey" ze stroną dotyczącą aktywności politycznej. Wśród tematów zaznaczono m.in. problem granicy polsko-litewskiej (Wilno), granicy polsko-niemieckiej (Górny Śląsk) (United Nations Archives at Geneva).
  Wyjazd do Warszawy uczestników obrad Zgromadzenia LN, stoją od lewej Józef Zarański (kierownik Referatu Ligi Narodów i Organizacji Międzynarodowych MSZ), Bolesław Celiński (członek Sekcji Politycznej w Sekretariacie LN), Tadeusz Gwiazdoski (wicedyrektor Departamentu Polityczno-Ekonomicznego MSZ), Alfred Uznański (pracownik kontraktowy, attaché prasowy Delegacji RP przy LN), Władysław Kulski (naczelnik Wydziału Traktatowego MSZ), Kazimierz Trębicki (I sekretarz w Delegacji RP przy LN), 1937 r. (AMSZ).
  Wyjazd do Warszawy uczestników obrad Zgromadzenia LN, stoją od lewej Józef Zarański (kierownik Referatu Ligi Narodów i Organizacji Międzynarodowych MSZ), Bolesław Celiński (członek Sekcji Politycznej w Sekretariacie LN), Tadeusz Gwiazdoski (wicedyrektor Departamentu Polityczno-Ekonomicznego MSZ), Alfred Uznański (pracownik kontraktowy, attaché prasowy Delegacji RP przy LN), Władysław Kulski (naczelnik Wydziału Traktatowego MSZ), Kazimierz Trębicki (I sekretarz w Delegacji RP przy LN), 1937 r. (AMSZ).
  Delegacja polska na XX sesji Zgromadzenia Ligi Narodów w grudniu 1939 r. Jej działania wspierał swoim autorytetem Ignacy Jan Paderewski (AMSZ).
  Delegacja polska na XX sesji Zgromadzenia Ligi Narodów w grudniu 1939 r. Jej działania wspierał swoim autorytetem Ignacy Jan Paderewski (AMSZ).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: