close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • POLITYKA WSCHODNIA

 • 29 grudnia 2017

  Departament Wschodni Ministerstwa Spraw Zagranicznych informuje, że w związku z wyborami prezydenckimi w Federacji Rosyjskiej zaplanowanymi na 18 marca 2018 r. oraz w związku z decyzją OBWE/ODIHR o wysłaniu misji obserwacyjnej, rozpoczyna nabór na dwóch obserwatorów długoterminowych (LTOs) na tę misję. MSZ zastrzega sobie możliwość zmiany liczby obserwatorów.

  Departament Wschodni Ministerstwa Spraw Zagranicznych informuje, że w związku z wyborami prezydenckimi w Federacji Rosyjskiej zaplanowanymi na 18 marca 2018 r. oraz w związku z decyzją OBWE/ODIHR o wysłaniu misji obserwacyjnej, rozpoczyna nabór na dwóch obserwatorów długoterminowych (LTOs) na tę misję. MSZ zastrzega sobie możliwość zmiany liczby obserwatorów.

  Orientacyjny czas trwania misji wyniesie ok. 6 tygodni. Wyjazd obserwatorów długoterminowych planowany jest orientacyjnie w połowie lutego 2018 r.

  Wymagania:

  • doświadczenie w obserwacji wyborów w ramach misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR (uczestnictwo w co najmniej 2 misjach krótkoterminowych lub 1 długoterminowej),
  • posiadanie rachunku bankowego w złotych,
  • posiadanie paszportu ważnego co najmniej rok od daty ogłoszenia rekrutacji,
  • znajomość języków angielskiego i rosyjskiego w stopniu zaawansowanym (minimum B2 wg kwalifikacji Rady Europy),
  • znajomość sytuacji politycznej w Rosji,
  • bardzo dobry stan zdrowia, pozwalający na wielogodzinną pracę w trudnych warunkach i wymagającą wysiłku fizycznego,
  • zgoda na możliwość przebywania w trudnych warunkach w czasie misji,
  • zgoda na wyjazd w terminach wyznaczonych ostatecznie przez OBWE/ODIHR i pełna dyspozycyjność w czasie założonych ram czasowych misji, a także w przypadku opóźnień i zmian okresu jej trwania.

  Ważne: kandydatki/kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie i nie mogą posiadać obywatelstwa rosyjskiego.

  Przy wyborze kandydatów będziemy zwracać szczególna uwagę na: znajomość kontekstu polityczno-społecznego w Rosji, doświadczenie związane z obserwacjami, przydatność obserwacji dla pracy zawodowej/aktywności społecznej.

  MSZ pokrywa koszty: dojazdu obserwatorów na miejsce, pobytu w Rosji (diety, noclegi, ubezpieczenie) i transportu lokalnego wg standardów ODIHR/OBWE. Nie jest przewidziane dodatkowe wynagrodzenie.

  Rozpatrywane będą tylko aplikacje zawierające CV, list motywacyjny oraz kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych przesłane na adres mailowy: dw.sekretariat@msz.gov.pl W temacie emaila prosimy o wpisanie: Obserwacja wyborów w Rosji.

  Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 stycznia 2018 r. MSZ skontaktuje się wyłącznie z osobami wyłonionymi w wyniku rekrutacji.

  W razie pytań dot. rekrutacji prosimy o kontakt z sekretariatem Departamentu Wschodniego pod numerem telefonu (22) 523 9250.  Dodatkowe informacje dot. wyborów dostępne są na stronie OBWE: http://www.osce.org/odihr/elections/russia/363621

  Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: