close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WIADOMOŚCI

 • 14 września 2015

  Wczoraj szef niemieckiego MSW Thomas de Maizière poinformował stronę polską o wprowadzeniu tymczasowej kontroli na naszej zachodniej granicy. W związku z tym przypominamy, że obywatele polscy podróżujący do Niemiec powinni posiadać przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty.

  Niemcy poinformowali również, że tymczasowa kontrola graniczna ma dotyczyć zwłaszcza granicy niemiecko-austriackiej i służby graniczne będą skoncentrowane przede wszystkim w tamtym regionie.

   

  Obywatele Unii Europejskiej, w tym obywatele Polski, mogą przekraczać granicę na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo tj. paszportu lub dowodu osobistego. Pozostali podróżni – obywatele państw trzecich - są zobowiązani posiadać ważny paszport i inne dokumenty poświadczające prawo do legalnego pobytu i przejazdu przez terytorium państw strefy Schengen.

   

  Pamiętaj o dowodzie lub paszporcie

   

  W związku z decyzją strony niemieckiej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypomina, że może się zdarzyć, że również Polacy podczas przekraczania granicy zostaną poproszeni o dokumenty. Dlatego należy pamiętać, by mieć przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty.

   

  Niemcy przywracają kontrolę graniczną w tym roku po raz drugi. Po raz pierwszy miało to miejsce od 26 maja do 15 czerwca br. i było związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa podczas szczytu G7.

   

  Polska kontrolę graniczną przywracała dwukrotnie. Pierwszy raz w 2012 r. podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, a drugi raz w 2013 r. podczas odbywającej się w Warszawie Konferencji Klimatycznej ONZ.

   

  Możliwość tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej wynika z prawa unijnego, tj. Kodeksu Granicznego Schengen. Ustanowił on wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice wewnętrzne strefy Schengen, w tym zasady prowadzenia kontroli granicznej w przypadku jej przywrócenia.

   

  Kwestia przywrócenia tymczasowej kontroli na niemieckich granicach będzie poruszana na poniedziałkowym spotkaniu szefów MSW państw UE w Brukseli.

   

  Straż Graniczna monitoruje sytuację

   

  Decyzja niemieckiego MSW jest związana z falą imigrantów, którzy próbują przedostać się do Niemiec. 

   

  Polska Straż Graniczna cały czas monitoruje sytuację na granicy. Pogranicznicy współpracują ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami i wymieniają się informacjami. Straż Graniczna dysponuje odpowiednią liczbą funkcjonariuszy, by w razie potrzeby wzmocnić zabezpieczenie granicy. Strażnicy będą podejmować działania adekwatne do sytuacji.

   

  Przypominamy, że jeszcze w 2014 r. wzmocniono procedury współdziałania służb i instytucji na wypadek ewentualnego napływu większej liczby uchodźców. Działania te wypracowano w związku z konfliktem na Ukrainie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, opracowane procedury działania zostaną przeniesione ze wschodniej części Polski na południe kraju.

   

  Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: